ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
OGŁOSZENIA
O pracę

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

 

(WSO)

 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Roman Lisiński
Udostępnił: Marcin Hesse (2005-02-18, godz. 14:46)
Modyfikacja: Marcin Hesse (2013-09-16, godz. 22:53)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
WSO_2013-2014.pdf343,86 kB�ci�gnij (314,85 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 193911