ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja85018
Info11668
Info11579
WSO11922
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut13630
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20108257
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20118796
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów10245
Przetarg 18544
Kontrola zarządcza7305
Regulamin8586
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru5067
terminy5121
Regulamin5029
Regulamin BIP5996
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów5469
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1764
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1600
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych2870
Plan zamówień publicznych na rok 20192687
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1297
1a) Informacja po otwarciu ofert1254
Sprawozdania finansowe2622
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent2830
1b) Informacja o wyborze ofert1735
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20198179
Sprawozdanie finansowe1196
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy1149
Sprawozdanie finasowe588
Razem272588

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 290108