ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja65757
Info8634
Info8712
WSO9129
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10452
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105622
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115884
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7329
Przetarg 14548
Kontrola zarządcza4515
Regulamin5795
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3255
terminy3377
Regulamin3333
Regulamin BIP3306
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2891
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych537
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie353
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych242
Plan zamówień publicznych na rok 2019772
Razem185028

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 202548