ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja84133
Info11484
Info11413
WSO11757
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut13447
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20108083
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20118617
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów10077
Przetarg 18321
Kontrola zarządcza7133
Regulamin8423
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru4958
terminy4981
Regulamin4934
Regulamin BIP5830
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów5306
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1689
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1521
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych2699
Plan zamówień publicznych na rok 20192608
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1219
1a) Informacja po otwarciu ofert1174
Sprawozdania finansowe2459
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent2653
1b) Informacja o wyborze ofert1648
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20197387
Sprawozdanie finansowe1032
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy982
Sprawozdanie finasowe452
Razem267005

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 284525