ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja63538
Info8435
Info8553
WSO8950
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10265
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105449
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115721
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7143
Przetarg 14274
Kontrola zarządcza4355
Regulamin5632
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3121
terminy3264
Regulamin3208
Regulamin BIP3124
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2715
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych457
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie259
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta362
Ochrona danych osobowych76
Razem178964

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 196484