ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja67136
Info8747
Info8804
WSO9218
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10549
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105720
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115986
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7425
Przetarg 14696
Kontrola zarządcza4606
Regulamin5890
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3319
terminy3438
Regulamin3396
Regulamin BIP3405
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2985
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych575
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie409
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych327
Plan zamówień publicznych na rok 2019983
Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie60
Informacja po otwarciu ofert15
Sprawozdania finansowe24
Razem188298

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 205818