ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja61493
Info8030
Info8279
WSO8686
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut9993
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105247
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115477
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów6886
Przetarg 13874
Kontrola zarządcza4065
Regulamin5329
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru2901
terminy3050
Regulamin3036
Regulamin BIP2882
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2497
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych289
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie114
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta18
Razem172209

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 189729