ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja82219
Info11224
Info11151
WSO11505
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut13204
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20107828
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20118368
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów9821
Przetarg 17971
Kontrola zarządcza6886
Regulamin8178
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru4794
terminy4822
Regulamin4781
Regulamin BIP5582
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów5059
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1577
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1406
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych2452
Plan zamówień publicznych na rok 20192013
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1105
1a) Informacja po otwarciu ofert1061
Sprawozdania finansowe2208
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent2345
1b) Informacja o wyborze ofert1051
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20196463
Sprawozdanie finansowe791
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy742
Sprawozdanie finasowe230
Razem257422

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 274942