ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja86055
Info11888
Info11780
WSO12124
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut13839
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20108456
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20118985
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów10445
Przetarg 18738
Kontrola zarządcza7495
Regulamin8782
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru5192
terminy5241
Regulamin5152
Regulamin BIP6185
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów5660
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1863
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1694
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych3065
Plan zamówień publicznych na rok 20192787
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1391
1a) Informacja po otwarciu ofert1348
Sprawozdania finansowe2830
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent3032
1b) Informacja o wyborze ofert1833
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20199265
Sprawozdanie finansowe1392
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy1343
Sprawozdanie finasowe753
Razem279198

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 296718