ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja62715
Info8334
Info8440
WSO8826
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10146
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105369
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115630
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7051
Przetarg 14120
Kontrola zarządcza4240
Regulamin5552
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3025
terminy3166
Regulamin3158
Regulamin BIP3031
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2637
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych393
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie219
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta282
Razem176397

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 193917