ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja68848
Info8879
Info8937
WSO9331
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10669
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105832
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20116105
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7543
Przetarg 14885
Kontrola zarządcza4738
Regulamin6007
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3398
terminy3515
Regulamin3472
Regulamin BIP3522
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów3086
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych638
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie471
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych437
Plan zamówień publicznych na rok 20191048
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie131
1a) Informacja po otwarciu ofert82
Sprawozdania finansowe138
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent169
1b) Informacja o wyborze ofert61
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.2019105
Razem192632

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 210152