ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
REKRUTACJA
Oferta I LO w Bytowie
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja60312
Info7824
Info8071
WSO8445
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut9821
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105024
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115262
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów6640
Przetarg 13577
Kontrola zarządcza3887
Regulamin5108
Oferta2725
zasady naboru2691
terminy2618
Regulamin2551
Oferta2697
zasady naboru2707
terminy2806
Regulamin2752
Regulamin BIP2647
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2269
Konkurs na Głównego Księgowego 1127
Plan zamówień publicznych75
Razem166060

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 183580